Zaagmolenstraat 21

Blog

Contact
Openingstijden
Maandag 09:00 – 17:00
Dinsdag 09:00 – 17:00
Woensdag 09:00 – 17:00
Donderdag 09:00 – 17:00
Vrijdag 09:00 – 17:00
Zaterdag 09:00 – 17:00
Zondag 09:00 – 17:00

Maatregelen bij aanvraag verlenging Eurovergunning

15 april 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de maatregelen bekend gemaakt om Nederland zo veel mogelijk draaiend te houden. Deze maatregelen moeten de belemmeringen om goederen van A naar B te kunnen vervoeren zoveel mogelijk wegnemen. Het op gang blijven houden van de transport van goederen is in deze tijd van essentieel belang voor de Nederlandse samenleving.

Het kabinet heeft beperkende maatregelen getroffen om de verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben als gevolg dat mensen niet meer kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden voor het verlengen en behouden van afgegeven certificaten, examens en rijbewijzen. Het betreft bijvoorbeeld de geldigheidstermijn van de theorie-examens voor rijbewijs D kandidaten, beroepschauffeurs of taxichauffeurs.

Regeling beroepsgoederenvervoer over de weg vergunning

Om in te spelen op de beperkende maatregelen kan de volgende coulanceregeling worden toegepast voor het goederenvervoer over de weg. Wanneer bedrijven die actief zijn in de wegvervoer goederen een verlenging van de niwo vergunning aanvragen en tijdelijk niet meer voldoen aan alle eisen voor vergunningverlening wordt door de NIWO een coulanceregeling toegepast.

Deze regeling houdt in dat bij een verlengingsaanvraag voor de eurovergunning (NIWO) twee maal drie maanden uitstel wordt gegeven voor het aanleveren van stukken:

  • Indien sprake is van vertraging bij de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag
  • Indien het benodigde risicodragend vermogen (tijdelijk) onvoldoende is
  • Indien financiële gegevens niet tijdig door de accountant kunnen worden aangeleverd

Ook jij kunt hiertussen staan!

Copyright © 2021 Rijschool Drive 2 - Alle Rechten Voorbehouden | Internet Marketing en Webdesign door Eye-C Multimedia | Algemene voorwaarden